Bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur draagt voor een belangrijk deel bij aan de wijze waarop wij met elkaar en met onze relaties omgaan. Integriteit, respect, verandering en innovatie, maar ook plezier in het werk zijn onze kernwoorden.

Integriteit
De functie die jij bekleedt wordt door jou zo adequaat en zorgvuldig mogelijk met inachtneming van jouw verantwoordelijkheden en geldende regels uitgeoefend. Je gaat zorgvuldig om met persoonlijke of gevoelige informatie en komt gedane toezeggingen, gemaakte afspraken en verplichtingen jegens collega's en zakelijke relaties na.

Bij Voogd & Voogd streven we naar een open communicatie. We proberen zoveel als mogelijk de medewerkers en relaties te informeren over zaken die voor hen van belang zijn. Openheid en eerlijkheid komen in alle facetten van ons bedrijf terug, in de communicatie tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en leidinggevenden en in de communicatie met relaties. Maar ook in de beoordeling van de afgesproken doelstellingen en de daaruit voortvloeiende beloning.

Respect
Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Accepteren en vertrouwen, daar draait het om. Het hebben van respect voor elkaar op grond van wat je presteert, ongeacht de hiërarchische plaats die je inneemt.

Verandering en innovatie
Voogd & Voogd is continu op zoek naar mogelijkheden om haar dienstverlening aan haar klanten te optimaliseren. Van medewerkers verwachten wij dat zij hierin actief meedenken en het als een uitdaging zien de ambities van ons bedrijf te verwezenlijken. Dat vraagt om pro-activiteit en innovatie. De medewerkers zien zich hierbij geïnspireerd door het management.

Plezier
Je thuis voelen in ons bedrijf, plezier hebben in je werk. Op zijn tijd kunnen lachen en aandacht hebben voor elkaar, ook wanneer het even wat minder met iemand gaat. Kortom, je lekker kunnen voelen, zowel mentaal als fysiek.