Intensievere samenwerking Delta Lloyd en Voogd & Voogd

Delta Lloyd Schade en serviceprovider Voogd & Voogd hebben het voornemen intensiever te gaan samenwerken op het gebied van particuliere schadeverzekeringen die klanten via het intermediair afsluiten. Beide partijen hebben hiertoe een intentieverklaring getekend. Deze samenwerking sluit aan bij de strategische keuzes van Delta Lloyd om op deelgebieden allianties en partnerships te vormen en de efficiëntie van processen verder te vergroten. Hierbij is het intermediair een belangrijke business partner.

Nieuwe onderneming onder label Delta Lloyd
De samenwerking houdt in dat Voogd & Voogd voor Delta Lloyd een nieuwe onderneming opricht voor de uitvoering van de acceptatie, mutaties en claimafhandeling van de particuliere schadeverzekeringen. Dit nieuwe onderdeel zal actief zijn onder het label Delta Lloyd en opereert onafhankelijk van de andere activiteiten van Voogd & Voogd. Delta Lloyd blijft risicodrager en blijft de productontwikkeling, marketing en verkoopondersteuning uitvoeren. Voogd & Voogd beschikt over een hoogwaardige IT-platform, waardoor de kwaliteit en efficiëntie in de digitale dienstverlening van Delta Lloyd naar klanten en adviseurs verder zal verbeteren, en de beoogde groei tegen gezonde marges in de particuliere schademarkt mogelijk wordt.

Particuliere schademarkt belangrijk
Harry van der Zwan, algemeen directeur Delta Lloyd Schade: “De particuliere schademarkt is belangrijk voor Delta Lloyd, omdat wij voor onze klanten een full-service aanbieder van verzekeringen via het intermediaire kanaal willen zijn. Door deze voorgenomen samenwerking kunnen we gebruik maken van één van de meest toonaangevende IT-systemen in de intermediaire markt en van de digitale ontsluiting van Voogd & Voogd. Voor onze klanten betekent dit dat wij hen, samen met onze adviseurs, nog betere producten en een optimale digitale dienstverlening kunnen bieden.”

Krachtig samenwerkingsmodel
Bas de Voogd (CEO) en Michael de Nijs (CFO/COO), directie Voogd & Voogd: “Voogd & Voogd ziet de beoogde intensieve samenwerking met Delta Lloyd als een krachtige strategische stap voorwaarts. Particuliere klanten van Delta Lloyd worden met inzet van onze moderne IT-hulpmiddelen op een digitale en klantgerichte wijze bediend. Tegelijkertijd maken wij de distributie en afhandeling kostenefficiënter, waardoor er een sterk concurrerend businessmodel ontstaat voor Delta Lloyd”.

Startdatum 1 januari 2017
De betrokken Delta Lloyd medewerkers in vaste dienst, treden in dienst van de nieuw op te richten onderneming. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt; de ingangsdatum van de beoogde samenwerking is 1 januari 2017. Dit is onder voorbehoud van een positief advies van de Ondernemingsraad van Delta Lloyd en afstemming met de toezichthouders en de vakbonden. De activiteiten van Delta Lloyd Xclusief en Pleziervaartuigen vallen niet binnen de voorgenomen samenwerking en blijven bij Delta Lloyd.