Klik & Sluit gekozen als beste vergelijkingssoftwarepakket

Onlangs heeft Bureau DFO een onderzoek uitgevoerd naar financiële software. In dit onderzoek zijn 17 softwareaanbieders en 20 bijbehorende pakketten met elkaar vergeleken. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek van 2017 bekendgemaakt.

In de categorie vergelijkingssoftware heeft ‘ons’ pakket Klik & Sluit®  de eerste plaats behaald. Een resultaat waar wij trots op zijn!

Algemene beoordeling
De gebruikers van de software is gevraagd naar het algemene oordeel dat zij hebben over de aanbieders waarvan zij deze software afnemen. De waardering kon worden uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot en met 10. De gemiddelde beoordeling van Voogd & Voogd is uitgekomen op een 8,02.

Verschillende aspecten
De respondenten van het onderzoek kregen 15 aspecten van financiële software voorgelegd, met daarbij de vraag hoe men het pakket op deze punten waardeert. Klik & Sluit heeft in de categorie vergelijkingssoftware op 12 van de 15 onderdelen het hoogst gescoord met een gemiddelde van 7,95.

 

Waardering
We zijn blij met deze mooie blijk van waardering en bedanken graag iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt.
Uiteraard blijven wij doorgaan met het ontwikkelen van onze software. Daarom werken we nu aan hét adviesplatform van de toekomst: Klik & Advies. Houd onze berichtgeving in de gaten.