Transport & Logistiek

Compleet: AutoOngevallenInzittenden  
De AutoOngevallenInzittenden kan afgesloten worden bij alle autoverzekeringen. Deze huismerkpolis keert een percentage van het verzekerde bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit; de uitkering is derhalve niet gerelateerd aan de werkelijke schade. De AutoOngevallenInzittenden biedt tevens dekking bij eigen schuld en wanneer de aansprakelijkheid van de bestuurder of tegenpartij niet kan worden vastgesteld (waardoor schade niet verhaalbaar is).
Gegarandeerd: AutoSchadeInzittenden  
De AutoSchadeInzittenden kan afgesloten worden bij alle autoverzekeringen. Doel van de verzekering is de bestuurder en inzittenden schadeloos te stellen, voor schade door een verkeersongeval waarbij het verzekerde motorrijtuig is betrokken. Schadeloosstelling vindt ongeacht de schuldvraag plaats. Dekking voor schade: door blijvende invaliditeit of overlijden, door gederfde levensvreugde (smartengeld), door gederfde inkomsten en aan zaken die behoren tot de particuliere huishouding.
Zakelijk: BestelautoVoordeelPolis  
Een zakelijke polis voor de zakelijke markt met een gunstige premie. De inschaling is afhankelijk van het aantal jaren dat de regelmatige bestuurder in het bezit is van een rijbewijs. Ook het aantal schuldschaden telt mee bij het bepalen van het premiebedrag. Met name voor starters een bijzonder interessante verzekering. Naar keuze uit te breiden met de LadingVoordeelPolis om de te vervoeren ladingen mee te verzekeren.
Overal: KoerierVoordeelPolis
Pak uw concurrentievoordeel. Deze koeriersverzekering biedt dekkingsmogelijkheden voor heel Nederland, ook de grote steden. Alleen van toepassing op koeriers met een regionaal werkgebied en een vast dienstverband.
Uitvoerig: LadingVoordeelPolis  
De LadingVoordeelPolis is geschikt voor zakelijke verzekeringnemers, die regelmatig eigen zaken (zoals gereedschappen) en/of handelsgoederen vervoeren. De verzekering kent een uitgebreide dekking bij schade, diefstal en/of vandalisme. Zo is materiële schade door blokkades of stakingen gedekt, maar ook bederf als gevolg van het uitvallen van een koelinstallatie, opruimingskosten en schade aan hulpmiddelen. Dekking in de gehele Europese Unie.
Krachtig: VrachtautoVoordeelPolis  
Nu de rendementen in de vervoerssector onder druk staan, heeft u voor uw zakelijke klanten het beste antwoord: een zeer voordelige vrachtautoverzekering. Aantal jaren rijbewijs van de chauffeur is bepalend voor de hoogte van de premie. Mee te verzekeren: vervoeren van gevaarlijke stoffen, persoonlijke eigendommen van de chauffeur, vervangend vervoer, inzittendendekking en rechtsbijstand. Laag eigen risico van € 500,-.
Zeker: WegamPolis  
De WegamPolis is ons huismerk voor Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die werknemers, tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden, kunnen lijden als bestuurder van een motorrijtuig. De dekking omvat naast letselschade tevens materiële schade. Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is maximaal € 2.500.000,-.
Helder: WerkmaterieelPolis  
De WerkmaterieelPolis biedt u extra omzetmogelijkheden onder uw verzekerden. In tegenstelling tot andere werkmaterieelverzekeringen kent deze polis namelijk een vaste WA premie voor het te verzekeren materieel. De meest voorkomende te verzekeren objecten zijn: Aanhangwagen, Oplegger, (oldtimer) Tractor, Heftruck, Minigraver, Graafmachine en Landbouwquad. Deze objecten zijn veelal uit te breiden met de verzekering Schade aan Bestuurder. Ook andere werkgerelateerde objecten kunnen binnen de polis afgesloten worden.