Verzekeringskaarten

Het Verbond van Verzekeraars heeft verzekeringskaarten ontwikkeld voor de meest voorkomende verzekeringen. Aanbieders van verzekeringen hebben de verplichting om deze kaarten voor consumenten inzichtelijk te maken. 

Wat is een verzekeringskaart?  
Op een verzekeringskaart staat een eenvoudige en begrijpelijke visuele samenvatting van de polisvoorwaarden van dat verzekeringsproduct. De kaart helpt u in uw oriëntatiefase, voorafgaand aan de keuze voor een verzekering. In één oogopslag kunt u beoordelen of een verzekering voor u een toegevoegde waarde heeft. Informatie over premies en de polisvoorwaarden staan niet op een verzekeringskaart. 

Onze verzekeringskaarten
Hieronder vindt u een overzicht van de volmachten waar wij verzekeringskaarten van beschikbaar hebben. Klikt u op een logo, dan opent een overzicht van alle verzekeringskaarten van de betreffende verzekeraar. De verzekeringsproducten die u ziet, kunt u afsluiten bij één van onze adviseurs.