Klachtenprocedure Voogd & Voogd

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

Vraag het eerst uw bemiddelaar
Bespreek de klacht eerst met uw bemiddelaar, hij behartigt uw belangen en is te allen tijde uw eerste aanspreekpunt.
Vaak kan uw bemiddelaar het probleem snel voor u oplossen. 

Uw klacht schriftelijk indienen
Komt u er met uw bemiddelaar niet uit, dan kunt u de klacht aan ons voorleggen. In eerste instantie proberen wij om samen met u tot een oplossing van uw klacht te komen. Mocht u het uiteindelijk niet eens zijn met de behandeling van uw klacht door onze medewerker(s), dan kunt u zich binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de voorgestelde oplossing, schriftelijk richten tot de directie. De directie streeft ernaar om binnen 14 dagen haar definitieve standpunt aan u mede te delen. Indien dit niet mogelijk is - bijvoorbeeld omdat nader onderzoek nodig is - dan zullen wij dat eveneens binnen 14 dagen aan u laten weten.

Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar:
Voogd & Voogd Verzekeringen
T.a.v. de Directie
Postbus 14
3240 AA  Middelharnis

Vragen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0187 - 488 555 en/of e-mail info@voogd.com.