Dienstenwijzer

Op grond van de Wet op het Financieel toezicht (Wft) verstrekken wij u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst de onderstaande informatie. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten www.afm.nl.  

 

Het is niet mogelijk om verzekeringen rechtstreeks bij Voogd & Voogd Verzekeringen af te sluiten. U dient hiervoor contact op te nemen met één van de meer dan 1700 bij ons aangesloten bemiddelaars.

 

Bedrijfsgegevens

Naam Voogd & Voogd Verzekeringen C.V.
Kantooradres Boomgaardweg 5 te Middelharnis, 3240 LA
Postadres Postbus 14 te Middelharnis, 3240 AA
Telefoon 0187 – 488 555
Fax 0187 – 488 551
AFM nummer 12005910
KvK nummer 23024772
KiFiD nummer 300.003146
Rekeningnummer Deutsche Bank     NL04DEUT0319844625
Rekeningnummer ABN AMRO NL97ABNA0538618280

 

Onze relatie met verzekeraars
Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om te kiezen met welke verzekeraar wij zaken doen. Geen enkele bank of verzekeraar heeft een deelname in ons bedrijf.

 

Klachten

Wij willen graag dat u tevreden bent over Voogd & Voogd Verzekeringen. Maar het kan zijn dat u dat niet bent. In dat geval horen wij dat graag en zullen we proberen samen met u tot een oplossing te komen, zoals ook staat vermeld in onze klachtenprocedure. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directie.

 

Voogd & Voogd Verzekeringen

t.a.v. de directie

Postbus 14

3240 AA Middelharnis

 

Wordt de klacht dan nog niet afdoende behandeld, dan kunt u zich wenden tot:

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Postbus 93257

2509 AG  Den Haag

Telefoon: 0900-3552248

Internet: www.kifid.nl

 

Wat verwachten wij van u ?

Wij gaan ervan uit dat u ons volledig en juist informeert. Dit is in uw eigen belang. Mochten wij achteraf constateren dat de door u verstrekte informatie onjuist of onvolledig is geweest, dan kan dat gevolgen hebben voor de verzekering of een eventuele schadeuitkering.