Ons sponsorbeleid

Als onderneming hebben wij naast een economische ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze betrokkenheid bij de wereld om ons heen vindt zijn vertaling in ons sponsorbeleid.

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
Het sponsorbeleid van Voogd & Voogd is er op gericht particuliere initiatieven te steunen met een sociaal, maatschappelijk of medisch karakter. Daarbij gaat het om projecten die zonder onze steun niet of onvoldoende van de grond komen of kunnen worden voortgezet. Kern van ons beleid is over een langere periode te focussen op één bepaald doel. Op deze manier denken wij met onze beperkte middelen meer te kunnen bereiken.

Voor de komende jaren is ons hoofddoel het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (voorheen NKOC). Dit doen wij door middel van ons sponsorproject Help ons Helpen.


Naast onze steun aan het Prinses Máxima Centrum sponsoren wij kleine, lokale initiatieven van uiteenlopende aard. Voorwaarde is dat die verband houden met of plaatsvinden in directe omgeving van de vestigingsplaats van ons hoofdkantoor, Middelharnis.

Verzoek om sponsoring
Een verzoek om sponsoring kunt u indienen bij de afdeling Marketing, e-mailadres marketing@voogd.com.