Klachtenprocedure Voogd & Voogd

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

Laat het ons weten
Bespreek de klacht eerst met één van onze medewerkers. Wij zullen ervoor zorgen dat uw klacht op een zorgvuldige wijze wordt behandeld. Het streven is om binnen 14 dagen uw klacht af te wikkelen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan ontvangt u in ieder geval binnen 14 dagen bericht over de stand van zaken. 

 

Uw klacht schriftelijk indienen
Kunt u zich niet in de regeling vinden, dan kunt u de klacht aan de directie voorleggen. U dient zich, binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de voorgestelde oplossing, dan schriftelijk tot hen te richten. De directie streeft ernaar om binnen 14 dagen haar definitieve standpunt aan u mede te delen. Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat nader onderzoek nodig is) dan zullen wij dat eveneens binnen 14 dagen aan u laten weten.

Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar:
Voogd & Voogd Verzekeringen
T.a.v. de Directie
Postbus 14
3240 AA  Middelharnis


Heeft u nog vragen over de klachtenprocedure?
Neem dan contact met ons op via 0187 - 488 555 en/of
relatiebeheer@voogd.com.