Help ons Helpen

Wat is het doel van Help ons Helpen?
Statistisch hebben kinderen met kanker een betere overlevingskans dan volwassenen. Dankzij uitgebreid en intensief onderzoek in de afgelopen vijftig jaar zijn artsen in staat om 75% van de kinderen te genezen. Maar nog altijd sterft 25%. Dat cijfer zit ons dwars. Daar willen wij wat aan doen. Door concrete projecten van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (voorheen Nationaal Kinderoncologisch Centrum) te steunen en meer onderzoek mogelijk te maken.

Wat doet het Prinses xima Centrum?
Het Prinses Máxima Centrum is één van de belangrijkste centra voor de behandeling van kinderen met kanker in Nederland en Europa. De concentratie van zorg en onderzoek op het allerhoogste niveau in één kinderoncologisch centrum vergroot de overlevingskansen en verkleint de gezondheidsproblemen tijdens en na de behandeling. Alle complexe zorg vindt plaats in het Prinses Máxima Centrum, terwijl minder complexe onderdelen onder regie van het centrum worden uitgevoerd in meebehandelende ziekenhuizen verspreid over het land. De ambitie is om tenminste 95% van alle kinderen met kanker te genezen. Een uitgebreid team van onderzoekers (artsen, biologen, analisten en verpleegkundigen) werkt continu en intensief om dat doel te bereiken.

Wat houdt het sponsorproject precies in?
Regelmatig start het Prinses Máxima Centrum nieuwe onderzoekstrajecten of schaft nieuwe, specialistische apparatuur aan. Of liever: wil dat doen. Want budgetten zijn vaak ontoereikend en overheid en ziektekostenverzekeraars laten het in veel gevallen afweten. Voogd & Voogd adopteert telkens een concreet onderzoeksproject of specialistisch apparaat.

Wat is er inmiddels gerealiseerd?
Sinds de start van ons sponsorproject in 2004 hebben wij al meer dan € 855.000 gedoneerd aan het Prinses Máxima Centrum. Naast de bekostiging van tientallen gerichte onderzoekstrajecten is dankzij onze bijdrage ook de Agilent Bioanalyzer aangeschaft, een apparaat dat voor veel laboratoriumonderzoek wordt ingezet.

Contact Help ons Helpen
Neem voor meer informatie over het sponsorproject Help ons Helpen contact op met Bas de Voogd. Tel 0187-488501; fax 0187-488551; e-mail: bdevoogd@voogd.com